Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA
Email Drukuj

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych w rachunku przepływów pieniężnych

Aby właściwie sporządzić rachunek w tej jego części, potrzebny jest podział na różnice kursowe zrealizowane i niezrealizowane we wszystkich trzech obszarach: operacyjnym, inwestycyjnym i finansowym. Różnice kursowe w rachunku zysków i strat występują w pozycjach "przychody finansowe" ("Inne") i "Koszty finansowe" ("Inne"), przy czym należy mieć świadomość, że występują tam jako nadwyżka jednych nad drugimi (tj. w przypadku, gdy różnice kursowe dodatnie są wyższe od ujemnych, mamy do czynienia z przychodem, a w sytuacji odwrotnej - z kosztem finansowym).

Więcej…
 
Email Drukuj

Amortyzacja bilansowa oraz podatkowa

Amortyzacja w przedsiębiorstwie utożsamia utratę zdolności danego aktywa trwałego do generowania korzyści ekonomicznych. Poprzez amortyzację możliwe jest przyporządkowanie każdemu aktywu okresu jego ekonomicznej użyteczności. Amortyzacje jest kosztem, nie jest natomiast wydatkiem. Przedsiębiorstwo w momencie nabycia lub wytworzenia aktywa trwałego ponosi wydatek pieniężny, nie stanowi on jednak kosztu w tym momencie. Poprzez amortyzację wydatek ten odnoszony jest na cały okres, w którym planuje się wykorzystanie danego środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, aż do momentu zrównania się wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia do likwidacji czy sprzedaży.

Więcej…
 
Email Drukuj

Szkolenie Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa w Praktyce (film wideo)

Szkolenie "Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa w Praktyce" z kanału YouTube "Akademia Finansowa", który prowadzi profesjonalne i praktyczne szkolenia finansowe on-line.

Więcej…
 
Email Drukuj

Dlaczego ROE i ROA rosną w trakcie roku, gdy wynik finansowy w kolejnych kwartałach jest identyczny?

Spotkałem się kiedyś z - wydawałoby się - banalnym pytaniem: czy rentowność kapitału własnego (ROE) i rentowność aktywów (ROA) z kolejnych okresów kwartalnych w ciągu roku są właściwie wyliczone?

Więcej…
 
Email Drukuj

Szkolenie Rachunek Przepływów Pieniężnych w Praktyce (filmy wideo)

Właśnie wystartował kanał YouTube "Akademia Finansowa" który będzie przedstawiać profesjonalne i praktyczne szkolenia finansowe on-line. Przedstawiamy pierwszy filmu ze szkolenia "Rachunek Przepływów Pieniężnych w Praktyce".

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama